SeniorWeb ZuidFriesland

SeniorWeb ZuidFriesland

Artikelen


Welkom bij SeniorWeb Zuid Friesland!

 

Wat is SeniorWeb Zuid Friesland?

SeniorWeb Zuid Friesland is een onafhankelijke organisatie, die werkt aan verbetering van de voorwaarden waaronder met name senioren, deel kunnen nemen aan de informatie-maatschappij ter bevordering van hun sociale betrokkenheid.

Wij werken zoveel mogelijk samen met partijen die (mede) een rol spelen bij het slechten van drempels die de toegang tot de electronische snelweg belemmeren.

Hoe is SeniorWeb Zuid Friesland ontstaan?

SeniorWeb Zuid Friesland is ontstaan uit een samenwerking van de ouderenbonden in Weststellingwerf verenigd in het Gosbo, Verzorgingscentrum Lindestede en de Rabobank De Stellingwerven.
Mede door een subsidie van de gemeente Weststellingwerf is het mogelijk gebleken om in het najaar van 2002 een Computerleercentrum in Wolvega op te richten.

Seniorweb Zuid Friesland heeft de beschikking gekregen over een groot aantal vrijwilligers als bestuur en docenten, die zich geheel belangeloos inzetten om de doelstellingen van de stichting in de Gemeente en naaste omgeving te realiseren.
In het najaar van 2005 is het werkgebied uitgebreid; er is een nieuw leercentrum bij gekomen in Oosterwolde.

Vrijwilligers

SeniorWeb Zuid Friesland heeft de beschikking over meer dan 20 vrijwilligers die cursussen geven of werkzaam zijn als hulpdocent.
Allen hebben ze gemeen dat ze in hun vrije tijd graag anderen willen instrueren en ondersteunen in hun leerproces, dit alles naar volle tevredenheid van onze cursisten.

Heeft u nog vragen dan kunt u mailen met de heer S. Stuurman.