SeniorWeb ZuidFriesland

SeniorWeb ZuidFriesland

Het Bestuur en cursus info

Hier onder een opsomming van de bestuursleden en contactadressen voor cursus informatie

Dhr. S. Stuurman Voorzitter 0561 - 616576 Wolvega
Mevr. P. Boerrigter leercentrum Oosterwolde 0516 - 491260 Donkerbroek
Dhr. E. de Vries Penningmeester 0561 - 433153 Noordwolde (Fr)
Dhr. T. Koopman Secretaris & Public Relations en voor inlichtingen 0561 - 688238 Oldeholtpade
Meint Brouwer Leercentrum Wolvega
Eppie Delfsma Webmaster