SeniorWeb ZuidFriesland

SeniorWeb ZuidFriesland

Laatste Nieuws

 
september 2018

Onderstaand artikel overgenomen uit krant Stellingwerf d.d. 12 september

SeniorWeb Zuid Friesland houdt digicursussen.

SeniorWeb Zuid Friesland gaat komend najaar diverse cursussen aanbieden. SeniorWeb Zuid Friesland bestond onlangs 15 jaar. In die periode hebben zij inmiddels meer dan 6000 cursisten mogen begroeten. Zij vinden dat al deze cursisten ook van dit jubileum mogen profiteren.Op verzoek en bij voldoende belangstelling gaat SeniorWeb in het komend najaar in ieder geval lessen aanbieden om te leren omgaan met de iPad, Windows, tablet en de smartphone.

De cursussen beginnen vanaf 15 oktober. Elke cursus duurt acht weken en er wordt één les per week gegeven. Meer informatie staat op deze website of bel met 06 2198 4681.

N.b. Vanwege het 15 jarig jubileum krijgt u 15% korting. U betaalt voor 8 dagdelen geen 65 Euro maar 55 Euro. Zo goedkoop is het nergens! Bovendien is de cursus gratis voor elke 15e cursist die zich aanmeldt.

september 2015

Onderstaand artikel overgenomen uit krant Stellingwerf d.d. 19 augustus

SeniorWeb Zuid Friesland kiest voor nieuwe koers.

 

Na ruim 12 jaar en bijna 6000 cursisten slaat SeniorWeb Zuid Friesland nieuwe wegen in. De seniorenmarkt in de Stellingwerven is voor wat betreft de traditionele opleidingen min of meer verzadigd. Voldoende redenen om een andere weg in te slaan.

Tendens
  Jarenlang werd gewerkt vanuit een vaste, volledig ingerichte, opleidingscentra in Oosterwolde en Wolvega. Dit gaat nu veranderen. De opmars van de tablet is indrukwekkend. Van elke 10 PC's worden momenteel zeven tablets en twee laptops verkocht. Die ontwikkeling maakt het mogelijk te kiezen voor flexibele opleidingsplaatsen. Iedereen kan dus een eigen apparaat meenemen waardoor eventuele installatieproblemen kunnen worden voorkomen.  
  In vergelijking met voorgaande jaren wordt het aanbod aan cursussen sterk ingekort. In de week van 12 oktober kan men kiezen voor drie richtingen. De cursus Windows (standaard op de laptop) blijft uiteraard gehandhaafd. Windows 10 is inmiddels uitgebracht. Veel aandacht is er voor de toepassingen van de zogenaamde tablets. De mogelijkheden hiervan zijn vrijwel onbeperkt. Er kan worden gekozen voor een opleiding iPad basis en Samsung tablet basis. Hiermee werd vorig jaar overigens al met veel succes gestart.

Flexibel  
  Omdat iedereen de eigen apparatuur gaat gebruiken is er geen sprake meer van vaste leslokalen. Overal waar draadloos internet (Wi-Fi) beschikbaar is, kan worden gewerkt. Vooralsnog is gekozen voor drie dorpen: Noordwolde (dorpscentrum 't Buurthuus), Oosterwolde (activiteitencentrum De Miente) en Wolvega (Zorgcentrum WilgenStede).

De inschrijfformulieren zijn af te halen bij de Rabobanken, gemeentehuizen, bibliotheken en bij de drie instellingen waar de opleidingen plaatsvinden. De cursussen bestaan uit acht dagdelen. Jong en oud kan deelnemen want van een leeftijdsgrens is geen sprake. De kosten bedragen € 65,00.

Voor meer informatie bel 06 2198 4681 of kijk verder op deze website.

 

 

maart 2015

Onderstaand artikel overgenomen uit krant Stellingwerf d.d. 25 maart

SeniorWeb Zuid Friesland slaat andere weg in.

Hoewel de digitale ontwikkelingen elkaar nog altijd in snel tempo opvolgen, loopt het aantal cursisten bij SeniorWeb terug. Er is sprake van verzadiging, legt voorzitter Sjouke Stuurman van de afdeling Zuid Oost Friesland uit. Reden om het roer om te gooien.

Vanaf 1 oktober gaat SeniorWeb een andere koers varen. De huur van de leslokalen in Wilgenstede (Wolvega) en Stellinghaven (Oosterwolde) is opgezegd. SeniorWeb gaat flexibeler lessen geven op diverse locaties waar wi-fi beschikbaar is. We gaan naar mogelijk meerdere locaties zodat we dichter bij de cursisten zijn. Als er ergens een groep ontstaat die les wil hebben dan gaan we daar naar toe. Het is de bedoeling dat de cursisten zelf een tablet of laptop meebrengen.

Seniorweb kwam in 2002 in de Stellingwerven van de grond. In januari 2003 werd de eerste cursus gegeven in Wolvega. Tweeënhalf jaar later volgde uitbreiding naar Oosterwolde. In de afgelopen 12 jaren hebben we meer dan 5500 Stellingwervers een computercursus gevolgd bij SeniorWeb. Op het hoogtepunt waren er maar liefst 72 vrijwilligers actief in het geven van lessen.

'Wat ons betreft waren we nog jaren zo doorgegaan' zegt voorzitter Stuurman. 'Iedereen is nog steeds ontzettend enthousiast. Maar de ontwikkelingen moet je niet uit het oog verliezen. Als je je werk goed doet, prijs je jezelf een keer uit de markt', geeft hij aan, doelend op de steeds kleiner wordende groep voor wie de computer en het internet nog onbekend terrein is.

In de hoogtijdagen werden er ieder dagdeel cursussen gegeven. In Wolvega wel 12 tot 13 stuks per week.'Nu zijn dat er nog vier', zegt Stuurman. Qua aantal vrijwilligers is de organisatie inmiddels ook meer dan gehalveerd, simpelweg omdat er niet meer instructeurs nodig waren. De toekomst ziet Stuurman rooskleurig tegemoet. 'Er blijft altijd een behoefte aan informatie en les over de computer en tablet. Op die behoefte spelen wij in.'


mei 2014

Gewijzigde methode voor cursus en workshop roosters herfst 2014!

Het inroosteren van de cursussen is de laatste 12 jaar op dezelfde wijze gebeurt.
Dit betekende dat de cursussen 2 weken voor aanvang werden ingepland aan de hand van de opgaves.
Voor cursisten was dit niet altijd praktisch.

Nu gaan we deze herfst beginnen met een van tevoren ingedeeld rooster (zie Info Cursussen).

Het komt wel enigszins overeen met de methode die we al vele jaren hadden voor onze workshops.

Ook bij Workshops valt er nieuws te melden!

Er komen nu ook workshops in de avonduren; dus voor diegene die overdag nooit geen tijd had is er geen excuus meer. Het rooster voor komende herfst staat bij Workshops.

 

augustus 2013

 

Senioren hebben grote belangstelling voor cursus tablet

SeniorWeb Zuid Friesland organiseerde op donderdagmiddag (22 aug) in de Stellinghaven in Oosterwolde en vrijdagmiddag (23 aug) in Wilgenstede in Wolvega een Open Huis voor computerlessen.
De ontwikkelingen gaan door en daarom stond op deze dagen de tablet, die sterk in opmars is, centraal. Op beide dagen waren een paar honderd belangstellenden, met name voor een tabletcursus. In groepen werd tekst en uitleg gegeven over tablets in het algemeen en dan in het bijzonder over de Apple iPad en de Samsung Galaxy Tab omdat hiervoor straks cursussen worden verzorgd.

De belangstelling voor een computercursus voor beginners loopt wat terug, omdat ook steeds meer senioren en 40 plussers een basis hebben aangeleerd. Wel was er belangstelling voor de vervolgcursussen en workshops.
De Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland was ook vertegenwoordigd om tekst en uitleg te geven over internetbankieren bij deze bank.

2013 08DSC 9047kl

 Op de bovenstaande foto (gemaakt door Lenus v/d Broek) is te zien dat er met aandacht wordt geluisterd.

 

Open huis in Oosterwolde en Wolvega.

Jaarlijks organiseert SeniorWeb in samenwerking met Rabobank De Stellingwerven zowel in
Oosterwolde als in Wolvega een open huisdag. Met veel succes, want tijdens deze
dagen komen honderden mensen langs om zich te oriënteren op het winterseizoen
dat in oktober weer van start gaat.

Dit keer is er iets bijzonders te vieren. De zgn. tablets zijn sterk in opmars.
Voldoende reden om u op beide middagen om 14.00 uur en 15.00 uur u te laten
kennismaken met de bijna onbegrensde mogelijkheden.

Op donderdag 22 augustus heten we u graag welkom in Stellinghaven te Oosterwolde
(Schapekamp 1) en op vrijdag 23 augustus in ons leercentrum aan de Dr. Dreeslaan te Wolvega.

Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom. Onder genot van een kopje koffie kan men bij
diverse balies informatie krijgen over de talloze mogelijkheden die SeniorWeb
Zuid Friesland aan 40-plussers biedt voor zowel cursussen als workshops.

Voor iedere bezoeker ligt er een fraaie pen terwijl enthousiaste vrijwilligers klaar om uw
vragen te beantwoorden.

U bent van harte welkom!

 

mei 2013

Sjouke Stuurman geridderd

Onze voorzitter (Sjouke Stuurman) is vrijdagmorgen voor overleg naar het gemeentehuis gelokt.  Hij werd ontvangen door de burgemeester die hem vertelde dat hij onderscheiden zou worden.

In de raadszaal werd hij toegesproken en kreeg voor zijn maatschappelijke functies in het algemeen en voor SeniorWeb in het bijzonder een hoge onderscheiding uitgereikt. Hij werd namelijk benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het bestuur was op de hoogte en uiteraard aanwezig. Door de bestuursleden is Sjouke ter plaatse gefeliciteerd en in de bloemetjes gezet.

Hieronder een foto gemaakt door Lenus van der Broek.

 2013 05Sjouke geridderd

 

april 2013

Ambassadeursdag in Utrecht.

Veel van onze docenten zijn tevens Ambassadeur van SeniorWeb Nederland.

Op de jaarlijkse bijeenkomst op 20 April zijn er een aantal jubilarissen (waaronder Lenus van der Broek) in het zonnetje gezet.

Op de website van SeniorWeb Nederland staat een compleet artikel met veel foto's en een filmpje.

Via deze link komt u daar.

 

Ambassadeursdag 2013-042

 

 

 

maart 2013

Leden ANBO en PCOB krijgen voorlichting over tablets en sociale media

WOLVEGA –
Ruim 70 leden van de ANBO en PCBO in Wolvega kregen afgelopen dinsdagavond in De Rank in Wolvega van Senioweb Zuid Friesland uitleg over computers, maar ook over tablets en sociale media.
De aanwezigen werden door (docent en bestuurslid van SeniorWeb Zuid Friesland) Erik de Vries geïnformeerd over de moderne communicatiemiddelen en wat je er zoal mee kunt.
Voor de pauze werd een overzicht gegeven over de ontwikkeling van de computer over de afgelopen jaren. Na de pauze werd breder ingegaan op de apparatuur van nu, zoals laptop, tablet, E-reader en de sociale media zoals Facebook, Hyves, Twitter en Apps.
Een avond met veel informatie maar met als doel: mis de aansluiting met de hedendaagse communicatiemiddelen niet. Erik de Vries deed zijn presentatie via een iPad.

 2013 03Anbo1

(Foto: Lenus
van der Broek).

 

December 2012

Overlegvergadering Bestuur en Docenten

Op vrijdag 14 december was de jaarlijkse bijeenkomst in Wolvega.
Bijna alle vrijwilligers van SeniorWeb Zuid Friesland waren deze middag aanwezig.

Na de opening door de voorzitter werd het afgelopen jaar vluchtig doorgenomen.
Het ziet er naar uit dat door het gewijzigde cursusaanbod het aantal cusrsisten stabiel blijft.

Ook is er besloten dat met ingang van volgend seizoen de cursus Vista uit het programma gaat.
Dit wordt weer opgevuld door de Windows 8 cursussen.

bijeenkomst 2012bijeenkomst 2012 2

December 2012

Studiedag van docenten SeniorWeb (uit Friesland) in Gorredijk

SeniorWeb Friesland heeft onlangs weer een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor
de docenten van de diverse SeniorWeb afdelingen uit Friesland.
Toevallig werden deze keer beide presentaties verzorgd door docenten van SeniorWeb
Zuid Friesland.

Door Erik de Vries werd het iPad apparaat uitvoerig uiteengezet / gedemonstreerd.
De iPad is een z.g. tabletcomputer, veel dunner dan een laptop en standaard zit er geen
toetsenbord bij.
Alles gebeurt door het aanraken van het scherm (een touch screen).
Het blijkt dat deze manier van werken heel vlug went.
De iPad is van het merk Apple en is ondanks hoge aanschafprijs toch wel de marktleider.
Het blijkt dat er heel veel mogelijk is met deze apparatuur en het is licht en compact, dus
gemakkelijk om mee te nemen voor onderweg.
Het blijft op dit moment enigszins gissen of er veel senioren overgaan tot aanschaf van zo'n
apparaat maar door de uiteenzetting van Erik kan er alvast over worden nagedacht bij de
leercentra of een cursus voor de iPad haalbaar kan worden in de toekomst.

Na een korte pauze werd door Cees Otte de nieuwste versie van Windows (Windows 8)
uitvoerig toegelicht.
Alle computers die momenteel nieuw worden verkocht, hebben Windows 8.
Het is dus logisch dat er na verloop van tijd ook senioren bij ons gaan aankloppen of ze ook
een cursus Windows 8 kunnen volgen.

Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomsten is om collega docenten van de diverse andere
Friese leercentra te prikkelen om cursussen / workshops te gaan ontwikkelen over deze
materie.

De huidige planning voor SeniorWeb Zuid Friesland is dat de iPad cursus in februari 2013
aan ons lesprogramma wordt toegevoegd.
Hiervoor kunt u zich na al opgeven. Schrijf zelf de cursus iPad er maar even bij op het
formulier en vul de rest in en stuur het op!

Ook zullen de cursussen Windows 8 er gaan komen, maar dat is pas na de zomer van 2013.

Oktober 2012

Beurs 50+ in Wolvega!

Op vrijdag 26 oktober werd de 50+ Mobiliteitsbeurs gehouden in de kantine Molenwiek van de voetbalvereniging FC Wolvega. Deze beurs werd mede georganiseerd door de ANBO, afdeling Wolvega.

Op deze beurs konden de bezoekers zich oriënteren over bijvoorbeeld E fietsen, brommobielen, rollators, elektromobielen, internetbankieren, aangepaste auto's, verzekeringen, gehoorapparaten, beter zien, sporten en fysiotherapie voor ouderen en dergelijke. Ook stond Seniorweb Zuid Friesland op de beurs, er was grote belangstelling.

SeniorWeb Zuid Friesland bestaat 10 jaar!!

De 5000e cursist is verwelkomd!

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Seniorweb Zuid Friesland werd op 19 oktober een receptie gehouden in Verpleegcentrum Lindestede van Meriant in Wolvega.
In deze locatie werd tien jaar geleden Seniorweb Zuid Friesland opgericht met als doel computerlessen te geven aan senioren.

Op dit moment zijn er twee leercentra, in Wilgenstede in Wolvega en in Stellinghaven in Oosterwolde. Tientallen vrijwilligers, bestuursleden, docenten en andere functionarissen zorgen er voor dat senioren 'bij de tijd kunnen blijven'.
Waarnemend voorzitter Erik de Vries, hij verving voorzitter Sjouke Struurman die vanwege zijn gezondheid helaas niet aanwezig kon zijn, had veel waardering voor de inzet van al die vrijwilligers die belangeloos les geven.
Namens de gemeente Weststellingwerf gaf wethouder Jelmer van der Zee ook een groot compliment aan Seniorweb Zuid Friesland. "Deze organisatie is erg toegankelijk om deel te nemen aan cursussen en workshops. Ook mede door steun van de locatiehouders, Rabobank De Stellingwerven en de gemeente wordt het doel bereikt.

De landelijke organisatie Seniorweb was vertegenwoordigd door hoofdbestuurslid Lenus van der Broek. Hij deelde mede dat vorige maand het 135.000ste lid is begroet, in 2007 waren er 81.000, waaruit blijkt dat er veel belangstelling is voor computerlessen en de hulp daarbij, niet alleen basiscursussen maar er wordt ook ingespeeld op de nieuwste ontwikkelingen en cursussen op het gebied van tablets, social media, veiligheid digitale apparatuur en dergelijke. Ook wordt gewerkt aan de kwaliteit en certificering van de leercentra. Uit overleg bleek dat Zuid Friesland er goed voor staat en kwaliteit levert.

Tevens werd op de receptie de naam van de 5000ste cursist van Seniorweb Zuid Friesland bekende gemaakt. Dat was Jantje Delfsma uit Zandhuizen, zij volgt een cursus in Wolvega en kreeg een bon voor een gratis cursus.
Als intermezzo vertelde schrijver/dichter Johan Veenstra een paar prachtige verhalen met de nodige humor.

 

 jub1jub2jub3